Poczucie własnej wartości = wartość organizacji

Menedżerze! Gdzie Twoja ciekawość dziecka, chęć do eksperymentowania, odkrywania sieb

O czym zapomina ponad 90% menedżerów?

O czym zapomina ponad 90% menedżerów? Domyślasz się już, jakie to zagadnienie? Pewnie