Poczucie własnej wartości = wartość organizacji

Menedżerze! Gdzie Twoja ciekawość dziecka, chęć do eksperymentowania, odkrywania sieb